ANI MUČEDNICKOU SMRTÍ. Promluva na sv. liturgii 21. neděle po Padesátnici v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 21. 10. 2018.

Read More: 2018_10_21_21_nedele

NASTAL ČAS ĎÁBLA. Promluva na sv. liturgii 20. neděle po Padesátnici - svátku Záštity přesvaté Bohorodice v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 14. 10. 2018.

Read More: 2018_10_14_pokrov

A BUDETE SYNOVÉ NEJVYŠŠÍHO. Promluva na sv. liturgii 19. neděle po Padesátnici - o lásce k nepřátelům, v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 7. 10. 2018.

Read More: 2018_10_07_19_nedele

VÍRA - NADĚJE - LÁSKA. Promluva na sv. liturgii 18. neděle po Padesátnici, svátku mučednice Sofie a jejích dcer Věry, Naděždy a Ljubov v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 30. 9. 2018.

Read More: 2018_09_30_18_nedele

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ. Promluva na sv. liturgii svátku Povýšení svatého Kříže Páně v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 27. 9. 2018.

Read More: 2018_09_27_povyseni

Ó, ŽENO, VELIKÁ JE VÍRA TVÁ! Promluva na sv. liturgii 17. neděle po Padesátnici - o víře ženy kananejské, v Mutěnicích 23. 9. 2018.

Read More: 2018_09_23_17_nedele

NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE. Promluva na sv. liturgii svátku Narození přesvaté Bohorodice v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 21. 9. 2018.

Read More: 2018_09_21_narozeni_bohorodice

VEJDI V RADOST PÁNA SVÉHO! Promluva na sv. liturgii 16. neděle po Padesátnici - o svěřených hřivnách, v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 16. 9. 2018.

Read More: 2018_09_16_16_nedele

NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ. Promluva na sv. liturgii 15. neděle po Padesátnici - o největších přikázáních, v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 9. 9. 2018.

Read More: 2018_09_09_15_nedele

ROUCHO SVATEBNÍ. Promluva na sv. liturgii 14. neděle po Padesátnici v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 2. 9. 2018.

Read More: 2018_09_02_14_nedele

COKOLIV VÁM ŘEKNE, UČIŇTE. Promluva na sv. liturgii svátku Zesnutí Přesvaté Bohorodice v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 28. 08. 2018.

Read More: 2018_08_28_uspjenije

ÚHELNÝ KÁMEN. Promluva na sv. liturgii 13. neděle po Padesátnici v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 26. 08. 2018.

Read More: 2018_08_26_13_nedele

TOHO POSLOUCHEJTE! Promluva na sv. liturgii 12. neděle po Padesátnici - svátku Proměnění Páně v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 19. 8. 2018.

Read More: 2018_08_19_preobrazenije

TAK I OTEC MŮJ NEBESKÝ UČINÍ VÁM. Promluva na sv. liturgii 11. neděle po Padesátnici v kapli sv. Rostislava 12. 8. 2018.

Read More: 2018_08_12_11_nedele

A HLAS MŮJ USLYŠÍ. Promluva na svaté liturgii svátku svatých Sedmipočetníků a sv. velikomučedníka Pantelejmona na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman 9. 8. 2018.

Read More: 2018_08_09_sedmipocetnici

MODLITBOU A POSTEM. Promluva na sv. liturgii 10. neděle po Padesátnici v chrámu Narození přesvaté Bohorodice v Ostravě 5. 8. 2018.

Read More: 2018_08_05_ostrava

MALOVĚRNÝ, PROČ JSI POCHYBOVAL? Promluva na sv. liturgii 9. neděle po Padesátnici - přeneseného svátku sv. Sedmipočetníků dle západního kalendáře na Metodějově výšině v Uherském Hradišti - Sadech 29. 7. 2018.

Read More: 2018_07_29_sady

DEJTE VY JIM JÍST! Promluva na sv. liturgii 8. neděle po Padesátnici v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 22. 08. 2018.

Read More: 2018_07_22_8_nedele

VĚŘÍTE, ŽE TO MOHU UČINIT? Promluva na sv. liturgii 7. neděle po Padesátnici, svátku Položení roucha přesvaté Bohorodice ve Vlachernách, v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 15. 7. 2018.

Read More: 2018_017_15_7_nedele_po_50

A BRÁNY PEKELNÉ JI NEPŘEMOHOU... Promluva na sv. liturgii svátku slavných a všechvalných, nejpřednějších z apoštolů Petra a Pavla v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 12. 07. 2018.

Read More: 2018_07_12_petr_a_pavel

ODPUŠTĚNY JSOU TVOJE HŘÍCHY! Promluva na sv. liturgii 6. neděle po Padesátnici - o uzdravení mrtvicí raněného - v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 8. 7. 2018.

Read More: 2018_07_08_6_nedele

OBRAŤTE SE A ČIŇTE POKÁNÍ!  Promluva na sv. liturgii svátku sv. Jana, Křtitele a Předchůdce Páně v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 7. 7. 2018.

Read More: 2018_07_07_krtitel

PANE, JDI RADĚJI ODE MNE PRYČ! Promluva na sv. liturgii 5. neděle po Padesátnici v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 1. 7. 2018.

Read More: 2018_07_01_5_nedele_po_50

AŤ SE STANE JAK JSI UVĚŘIL... Promluva na sv. liturgii 4. neděle po Padesátnici v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 24. 6. 2018.

Read More: 2018_06_24_4_nedele_po_50

NEBOJTE SE, JÁ JSEM TU! Promluva na sv. liturgii 3. neděle po Padesátnici - o přílišné péči o pozemské věci, v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 17. 6. 2018.

Read More: 2018_06_17_3_nedele_po_50

LOVCI LIDÍ. Promluva na sv. liturgii 2. neděle po Padesátnici - svátku všech svatých zemí našich v kapli sv. Rostislava 10. 6. 2018.

Read More: 2018_06_10_2_neděle_po_50

TÍMTO ZVÍTĚZÍŠ! Promluva na sv. liturgii 1. neděle po Padesátnici - Všech svatých, svátku svatých, apoštolům rovných císaře Konstantina a císařovny Heleny v Kapli sv. Rostislava ve Střílkách 3. 6. 2018.

Read More: 2018_06_03_vsech_svatych

PADESÁTNICE - SVATÁ TROJICE - BOHOLIDÉ. Promluva na svatodušní sv. liturgii v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 27. 5. 2018.

Read More: 2018_05_27_padesátnice

CYRIL - METODĚJ A PANYCHIDA ZA ŽIVÉ. Promluva na sv. liturgii svátku svatých Cyrila a Metoděje v kapli sv. Rostislava ve Střílkách.

Read More: 2018_05_26_CM

PRAVOSLAVÍ S KOMFORTEM. Promluva na sv. liturgii 7. neděle (po Pasše), svátku svatých 318 Otců 1. všeobecného sněmu a Zjevení svatého Kříže nad Jerusalemem v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 20. 5. 2018.

Read More: 2018_05_20_318_otcu

NENEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 17. 5. 2018. Promluva na sv. liturgii svátku Nanebevstoupení Páně 17. 5. 2018 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách.

Read More: 2018_05_17_voznesenije

VĚŘÍM, PANE ! Promluva na sv. liturgii 6. neděle paschální - o slepém, v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 13. 5. 2018.

Read More: 2018_05_13_nedele_slepeho

ŽIVÁ VODA - VELIKOMUČEDNÍK GEORGIJ. Promluva na sv. liturgii 5. neděle paschální - o Samaritánce, svátku velikomučedníka Gerorgije v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 6. 5. 2018.

Read More: 2018_05_06_samaritanka_georgij

OCHRNULÝ NÁROD. Promluva na sv. liturgii 4. neděle paschální - "o mrtvicí raněném" v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 29. 4. 2018.

Read More: 2018_04_29_raslableni

MYRONOSICE A SV. METODĚJ. Promluva na sv. liturgii 3. neděle paschální - svatých žen myronosic a vzpomínka na sv. arcibiskupa Metoděje v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 22. 4. 2018.

Read More: 2018_04_22_myronosice_metodej

O TAJNÝCH NEMOCECH DUŠE -  II. část. Beseda protojereje Klimenta (P. Koutného) v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 13. 4. 2018.

Read More: 2018_04_13_abasidze_2

KRISTUS V HROBĚ. Promluva na sv. liturgii Velké soboty, svátku Zvěstování přesvaté Bhorodice v kapli sv. Rostislava 7. 4. 2018.

Read More: 2018_04_07_velka_sobota

HOSANA! Promluva na sv. liturgii Květné neděle 1. 4. 2018 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách.

Read More: 2018_04_01_kvetna_nedele

OD NEVĚSTKY KE SVĚTICI. Čtení životopisu ctihodné Marie Egyptské na sv. liturgii 5. neděle Velkého půstu 25. 3. 2018 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách.

Read More: 2018_03_25_marie_egyptska

NEBESKÝ ŽEBŘÍK. Promluva na sv. liturgii 4. neděle Velkého půstu - ctihodného Jana Sinajského - Klimaka v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 18. 3. 2018.

Read More: 2018_03_18_4_nedele_postni

ZNAMENÍ BLÁZNOVSTVÍ. Promluva na sv. liturgii 3. neděle Velkého půstu - uctívání sv. Kříže v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 11. 3. 2018.

Read More: 2018_03_11_nedele_krestopoklona

"SYNU, ODPOUŠTĚJÍ SE TI HŘÍCHY". Promluva na sv. liturgii 2. neděle Velkého půstu - sv. Řehoře Palamy v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 4. 3. 2018.

Read More: 2018_03_04_nenele_palamova

PRAVDA A LEŽ - OSLAVA PRAVOSLAVÍ. Promluva na sv. liturgii 1. neděle Velkého půstu v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 25. 2. 2018.

Read More: 2018_02_25_nedele_pravoslavi

NEDĚLE SYROPUSTNÍ -ADAMOVO VYHNÁNÍ. Promluva na sv. liturgii v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 18. 2. 2018.

Read More: 2018_02_18_nedele_syropustni

IKONA OKNO DO NEBE. Beseda protojereje Petra (Klokočky) v Mutěnicích 16. 2. 2018.

Read More: 2018_02_16_mutenice

 

NEDĚLE STRAŠNÉHO SOUDU. Promluva na sv. liturgii v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 11. 2. 2018.

Read More: 2018_nedele_masopustni

CELNÝ A FARISEUS. Promluva na sv. liturgii Neděle celného a farisea v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 28. 1. 2018.

Read More: 2018_01_28_celny_fariseus

O ZACHEOVI. Promluva na sv. liturgii 33. neděle po sv. Padesátnici v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 21. 1. 2018.

Read More: 2018_01_21_zacheus

ZJEVENÍ PÁNĚ - Křest Pána našeho Ježíše Krista. Promluva na sv. liturgii v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 19. 1. 2018.

Read More: 2018_01_19_theofanie

Obřezání Páně, sv. Basil Veliký, Nový rok. Promluva na sv. liturgii v kostele sv. Jana Křtitele na Modré u Velehradu 14. 1. 2018.

Read More: 2018_01_14_obrezani

Narození Pána našeho Ježíše Krista. Promluva na sv. liturgii v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 7. 1. 2018.

Read More: 2018_01_07_narozeni

Světitel Spyridon Divotvorce, episkop trimifuntský. Promluva na sv. liturgii 25. 12. 2017 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách .

Read More: 2017_12_25_spyridon

Neděle svatých otců, mučedník Sebastián. Promluva na sv. liturgii v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 31. 12. 2017.

Read More: 2017_12_31_nedele_otcu

Neděle praotců, O hostině a hostech, ct. Daniel Sloupník. Promluva na sv. liturgii v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 24. 12. 2017.

Read More: 2017_12_24_nedele_praotcu

"O tajných nemocech duše". Beseda v kapli sv. Ivana českého ve Zlíně 29. 12. 2017.

Read More: 2017_12_29_zlin

Svatý Mikuláš Divotvorce. Záznam promluvy na sv. liturgii 19. 12. 2017 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách .

Read More: 2017_12_19_mikulas