"SYNU, ODPOUŠTĚJÍ SE TI HŘÍCHY". Promluva na sv. liturgii 2. neděle Velkého půstu - sv. Řehoře Palamy v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 4. 3. 2018.