Pořad bohoslužeb

Sobota 02.02.2024 19:00 hod. Večerní bohoslužba
       
Neděle 02.02.2024 09:00 hod.

Liturgie sv. Jana Zlatoústého

     

Neděle o marnotratném (nevěrném)synu

     

Filemon a Archipos, apoštolé ze 70ti; Apfie, apoštolům rovná, mučednice

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

 

Samostatné zvukové záznamy můžete poslouchat na (klikni na  obrázek):

 

PŘES DVĚ MORAVY K JADRANU - 1. ČÁST: poslouchejte na Spotify:

SJEZD DÉMONŮ: poslouchejte na Spotify

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.