Pořad bohoslužeb

 Středa  27.09.2023  09:00 hod.

 Liturgie sv. Jana Zlatoústého 

     

 POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ

Sobota 29.09.2023 19:00 hod.

Večerní bohoslužba

     

 

Neděle 01.10.2023 09:00 hod.

Liturgie sv. Jana Zlatoústého 

     

17. Neděle po Padesátnici - o víře ženy kananejské

     

Neděle po Povýšení

     

Eumenius, ctihodný, biskup hortinský, divotvorce

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.