Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí (V. Vavřínek 2001).

29. 08. 2019

Co dělají pravoslavní protopresbyteři, když nestojí u sv. Prestolu:

      

28. 8. 2019

Svatá liturgie při příležitosti oslavy svátku sv. Sedmipočetníků dle západního kalendáře na Výšině sv. Metoděje v Uherském Hradišti - Sadech 28. 7. 2019

       

(Foto převzato z FB stránky Slováckého muzea v Uherském Hradišti)

9. 2. 2019

Ze života pravoslavných popů - když neslouží v chrámu:

       

27. 5. 2018

SVATODUŠNÍ VEČERNÍ BOHOSLUŽBA NA HOŘE SV. KLIMENTA:

galerii si můžete prohlédnout ZDE: