Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí (V. Vavřínek 2001).

12. 07. 2015

 

Svátek Svatých a všechvalných, nejpřednějších z apoštolů Petra a Pavla:

 

 

Zvukový záznam promluvy na sv. liturgii:

11. 07. 2015

 

Svatý křest služebníka Božího Michala:

 

30. 05. 2015

 

Svatý křest služebníka Božího Jana:

 

24. 05. 2015

 

1. neděle po Pasše, svátek Svatých apoštolům rovných Metoděje a Cyrila, apoštolů a učitelů Slovanů, svátek Svatých 318 ti bohonosných Otců 1. všeobecného sněmu:

 

Záznam promluvy na sv. liturgii: