Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí (V. Vavřínek 2001).

21. 04. 2016

Mimořádné zasedání zdvojeného saboru Svaté Hory

 Jak uvádí portál www.vimaorthodoxias.gr dnes má v Kareji jednat mimořádné zasedání zdvojeného saboru Svaté Hory. Zdvojený sabor představují igumeni všech dvaceti monastýrů Svaté Hory zároveň se všemi dvaceti antiprosopy. Důvodem k mimořádnému zasedání zdvojeného saboru je přání monastýru Esfigmen obnovit jednotu s Církví. Mimořádného zasedání se má účastnit i delegace z Cařihradu metropolité Apostol, Amfilochij a Maxim. Přítomen má být rovněž guvernér Svaté Hory Aristos Kašmiroglu a zvláštní sekretář Ministerstva zahraničních věcí Řecka Statis Liantis.

Zdroj:

 

 

12. 07. 2015

 

Svátek Svatých a všechvalných, nejpřednějších z apoštolů Petra a Pavla:

 

 

Zvukový záznam promluvy na sv. liturgii:

11. 07. 2015

 

Svatý křest služebníka Božího Michala:

 

30. 05. 2015

 

Svatý křest služebníka Božího Jana: