Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí (V. Vavřínek 2001).

31. 07. 2016

Tradiční bohoslužba při příležitosti svátku sv. Sedmipočetníků dle západního kalendaria (27. 07.) na Metodějové výšině v Uherském Hradišti - Sadech

(Počátek reportáže na 2:38) 

Záznam promluvy na bohoslužbě:

(Zhoršená kvalita zvuku v důsledku silných poryvů větru na výšině !)

24. 05. 2016

Svátek svatých, apoštolům rovných Cyrila a Metoděje, apoštolů a učitelů Moravanů a Slovanů

01. 05. 2016

 

Chrám svatého Sávy v New Yorku - Pascha 2016

21. 04. 2016

Mimořádné zasedání zdvojeného saboru Svaté Hory

 Jak uvádí portál www.vimaorthodoxias.gr dnes má v Kareji jednat mimořádné zasedání zdvojeného saboru Svaté Hory. Zdvojený sabor představují igumeni všech dvaceti monastýrů Svaté Hory zároveň se všemi dvaceti antiprosopy. Důvodem k mimořádnému zasedání zdvojeného saboru je přání monastýru Esfigmen obnovit jednotu s Církví. Mimořádného zasedání se má účastnit i delegace z Cařihradu metropolité Apostol, Amfilochij a Maxim. Přítomen má být rovněž guvernér Svaté Hory Aristos Kašmiroglu a zvláštní sekretář Ministerstva zahraničních věcí Řecka Statis Liantis.

Zdroj: