Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí (V. Vavřínek 2001).

20. 04. 2014

 

Světlé Vzkříšení Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista:

 

12. 04. 2014

 

Svatá tajina pomazání olejem v kapli sv. Rostislava:

19. 01. 2014

 

Zjevení Páně (Theofanie - Křest Pána našeho Ježíše Krista) - posvěcení pramene

 

 

Záznam promluvy na sv. liturgii:

14. 01. 2014

 

Liturgická oslava svátku sv. Basila Velikého v kostele sv. Jana Křtitele v Modré u Velehradu:

 

 

(I zde jsme se pokoušeli nahrát promluvu na sv. liturgii, ale ve stroji došly baterky... takže ticho...)