Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí (V. Vavřínek 2001).

08. 12. 2013

Oslava chrámového svátku v Pravoslavné církevní obci v Mikulově (svátek připadá na 06. 12. dle občanského kalendáře):

 

24. 11. 2013

 

Do nebe se dá jít zpravidla dvěma cestami. Takto začíná jedna z nich:

 

09. 11. 2013

Liturgická oslava svátku sv. velikomučedníka Dimitrije Soluňského, myrotočivého na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman (svátek měl včera):

 

 

(Měli jsme snahu zaznamenat promluvu na sv. liturgii, ale podařilo se nám natočit pouze 20 minut ticha...... ta technika...)

21. 02. 2013

Cestami vyhnaných otců

 

Zde se můžete podívat na krátký film, který vzniknul výběrem z rozsáhlého filmového materiálu, který jsme pořídili na cestách po stopách svatých Sedmipočetníků, vyhnaných z Moravy v roce 885/886. Konečným zpracováním materiálu vznikne hodinový film, který chceme s Boží pomocí dokončit při příležitosti 1150.  výročí příchodu sv. otců na Moravu v květnu tohoto roku (oslava této události se uskuteční v Mikulčicích ve dnech 24. - 26. května 2013). Prosíme o modlitby ke zdaru díla!