Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí (V. Vavřínek 2001).

24. 05. 2015

 

1. neděle po Pasše, svátek Svatých apoštolům rovných Metoděje a Cyrila, apoštolů a učitelů Slovanů, svátek Svatých 318 ti bohonosných Otců 1. všeobecného sněmu:

 

Záznam promluvy na sv. liturgii:

19. 04. 2015

1. neděle po svaté Padesátnici (Antipascha), svátek sv. arcibiskupa moravského Metoděje:

Zvukový záznam promluvy na sv. liturgii:

12. 04. 2015

PASCHA - SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO

 


01. 12. 2014

Hvězdy nad Kosovem - díl II.

Po svaté liturgii pro nás sestry připravily skvělý oběd. V družném společenství se přiblížilo poledne a nám bylo vydati se na konečnou pouť, na Kosovo.

 

Cestou jsme se zastavili v hlavním městě Černé Hory Podgorici a navštívili nedávno dokončený a vysvěcený chrám Kristova Vzkříšení. Pokud se nám podaří dodatečně získat nějaké obrázky interiéru, zajisté je sem doplníme. Co lidské oko nevidělo, to tam udělali - nebeská nádhera...

Read More: Hvězdy nad kosovem - díl II.