Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí (V. Vavřínek 2001).

19. 04. 2015

1. neděle po svaté Padesátnici (Antipascha), svátek sv. arcibiskupa moravského Metoděje:

Zvukový záznam promluvy na sv. liturgii:

12. 04. 2015

PASCHA - SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO

 


01. 12. 2014

Hvězdy nad Kosovem - díl II.

Po svaté liturgii pro nás sestry připravily skvělý oběd. V družném společenství se přiblížilo poledne a nám bylo vydati se na konečnou pouť, na Kosovo.

 

Cestou jsme se zastavili v hlavním městě Černé Hory Podgorici a navštívili nedávno dokončený a vysvěcený chrám Kristova Vzkříšení. Pokud se nám podaří dodatečně získat nějaké obrázky interiéru, zajisté je sem doplníme. Co lidské oko nevidělo, to tam udělali - nebeská nádhera...

Read More: Hvězdy nad kosovem - díl II.

29. 11. 2014

Hvězdy nad Kosovem - díl I.

V uplynulých dnech jsme za podzimního deště opustili naši duchovně potemnělou a rozháranou krajinu a vydali se na pouť na Kosovo rovné. Tam kupodivu večer zářily hvězdy na obloze, ale hlavně - z chrámu v monastýru Visoki Dečani zněly andělské zpěvy monachů a nesla se libá vůle kadidla. To bylo při všenočním bdění ve svátek svatého srbského krále Stefana Dečanského. Národa se sjelo veliké množství ze všech krajů, kde Srbové přebývají. Byl to pro nás ojedinělý zážitek. Našinec jen zřídka zažije půl druhého tisíce modlících se věřících v jednom chrámě. Byl mír, jako by ani nebylo třeba rakouských a italských vojáků K-FOR, kteří patrolovali kolem monastýru i na přístupech k němu. Ale k tomuto zážitku jsme se s Boží pomocí museli propracovat, promodlit a prosloužit na svatých liturgiích a nočních bděních předcházejícími dny naší pouti. Přinášíme soubor fotografií, které tvoří "bleskovou" fotoreportáž z té požehnané pouti.

 

Read More: Hvězdy nad Kosovem - díl I.