Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí (V. Vavřínek 2001).

29. 11. 2014

Hvězdy nad Kosovem - díl I.

V uplynulých dnech jsme za podzimního deště opustili naši duchovně potemnělou a rozháranou krajinu a vydali se na pouť na Kosovo rovné. Tam kupodivu večer zářily hvězdy na obloze, ale hlavně - z chrámu v monastýru Visoki Dečani zněly andělské zpěvy monachů a nesla se libá vůle kadidla. To bylo při všenočním bdění ve svátek svatého srbského krále Stefana Dečanského. Národa se sjelo veliké množství ze všech krajů, kde Srbové přebývají. Byl to pro nás ojedinělý zážitek. Našinec jen zřídka zažije půl druhého tisíce modlících se věřících v jednom chrámě. Byl mír, jako by ani nebylo třeba rakouských a italských vojáků K-FOR, kteří patrolovali kolem monastýru i na přístupech k němu. Ale k tomuto zážitku jsme se s Boží pomocí museli propracovat, promodlit a prosloužit na svatých liturgiích a nočních bděních předcházejícími dny naší pouti. Přinášíme soubor fotografií, které tvoří "bleskovou" fotoreportáž z té požehnané pouti.

 

Read More: Hvězdy nad Kosovem - díl I.

27. 07. 2014

Svatá liturgie v kapli Cyrilka na Velehradě v rámci několikadenního programu setkání mládeže s mentálním postižením z České republiky, Slovenska, Ruska, Gruzie, Litvy a dalších zemí:

 

05. 07. 2014

Svatá liturgie na svátek sv. Cyrila a Metoděje dle nového (západního) kalendária v chrámu sv. Anny ve Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm:

 

10. 05. 2014

Osmý svazek edice "Chřiby záhadné a mytické" nazvaný "Studánky vyprávějí příběhy I." spatřil dnes světlo světa. Přivítání další povedené publikace z dílny členů Expedice Chřiby, tentokrát skupiny autorů Bořka Žižlavského, Jiřího Blahy a Ester Vratislavské, se uskutečnilo v malebném prostředí Lázní Leopoldov, nebo též "na Smraďavce" u Buchlovic. Po úvodní přednášce ing. Jaroslava Hrabce, člena Expedice Chřiby, "O původu a prostředí chřibských studánek" se účastníci odebrali ke Kapli sv. Kříže, kde vyvěrá sirný pramen léčivé vody. Tam byla kniha slavnostně polita vodou, jež se vyznačuje typickým odérem...; knihu doporučujeme všem, kteří našli zalíbení v chřibských lesích a jejich zvláštnímu geniu loci. I když se nejedná o dílo duchovního charakteru, tedy ani pravoslavného, zajisté milovníku hornaté  krajiny kolem Buchlova, posvěcené stopami svatých Sedmipočetníků, poskytne mnohé cenné informace. Nehledě k tradičně skvělé fotografické výbavě přibližující jak současnost, tak i dávnou minulost míst, jež jsou součástí zpracovaného tématu.

PS: celou akci z úkrytu v rákosí pozorovaly i nadšené kačenky....