Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí (V. Vavřínek 2001).

09. 02. 2013

Na návštěvě u přátel na Valašsku

 

Jelikož nás trápí, že nestíháme zpracovat a zveřejňovat mnohé příspěvky, přinášíme alespoň pro potěšení z krásy zimy několik obrázků z naší výpravy na Valašsko k přátelům. Výprava nebyla bez souvislosti s církevní tematikou, neboť nám jeden bratr v Kristu předložil dva tajemné snímky, na nichž se skvěl pravoslavný chrám na jednom z vrcholů beskydské krajiny. Posléze nám prozradil, že se jedná o fotomontáž, která nás měla inspirovat k uvažování o realizaci podobné idee. Pro posílení dojmu nás pak přátelé zavedli na inkriminované místo.

Nutno podotknout, že už výstup do "základního tábora", tedy do chalupy, kde jsme se všichni sešli, nebyl jen tak pro ledajaké zápecníky. Snad proto jsme byli do obydlí na kopci dopraveni na sněžném skútru... 

     

19. 01. 2013

Svátek Theofanie - Křtu Páně

 

 

Také letos jsme po zaambónové modlitbě při svaté liturgii vyšli z chrámu a odputovali k několik kilometrů vzdálenému prameni v polích, abychom posvětili vodu. Byla tuhá zima. Možná proto si jen "tvrdé jádro" církevní obce našlo cestu do chrámu na Božskou liturgii a k prameni... Zde je několik fotografií z oslavy tohoto velikého svátku, od jehož opravdového prožití a vnitřního pochopení závisí podstatnou měrou pravdivost našeho pravoslaví:

 

 

          

Záznam promluvy na sv. liturgii:

 

 

 

 

14. 01. 2013

Svátek obřezání Páně, sv. Basila Velikého a Nový rok v Modré u Velehradu

 

 Na Nový rok jsme tradičně putovali do Modré u Velehradu, kde každoročně slavíme svátek Obřezání Páně a zároveň svátek sv. Basila Velikého. Letos chumelilo, krajina ležela pod sněhem, v kostelíku sv. Jana Křtitele byla stejně velká zima jako venku. Okenními otvory beze skel foukal dovniř ledový vítr a v chrámu poletovaly vločky sněhu...

 

 

         

Záznam promluvy na sv. liturgii:

08. 12. 2012

Svátek sv. Mikuláše, arcibiskupa Myr Lycejských, divotvorce v Mikulově 

 

 Také letos jsme putovali do města Mikulova, abychom tam oslavili v chrámu sv. Mikuláše svátek tohoto veliké světce a divotvorce. V chrámu byla tradičně krutá zima, což ovšem pravoslavným z chřibských lesů nemohlo zkazit radost ze svaté liturgie a následného setkání při chutném občerstvení...