ZNAMENÍ BLÁZNOVSTVÍ. Promluva na sv. liturgii 3. neděle Velkého půstu - uctívání sv. Kříže v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 11. 3. 2018.