Svatý Mikuláš Divotvorce. Záznam promluvy na sv. liturgii 19. 12. 2017 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách .