NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ. Promluva na sv. liturgii 15. neděle po Padesátnici - o největších přikázáních, v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 9. 9. 2018.