TÍMTO ZVÍTĚZÍŠ! Promluva na sv. liturgii 1. neděle po Padesátnici - Všech svatých, svátku svatých, apoštolům rovných císaře Konstantina a císařovny Heleny v Kapli sv. Rostislava ve Střílkách 3. 6. 2018.