ANI MUČEDNICKOU SMRTÍ. Promluva na sv. liturgii 21. neděle po Padesátnici v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 21. 10. 2018.