O uzdravení ženy v den sváteční. Promluva na sv. liturgii 27. neděle po sv. Padesátnici v kapli sv. Rostislava ve Střílkách.

Read More: 2017_12_10_27_nedele_po_50

Uvedení přesvaté Bohorodice do chrámu. Promluva na sv. liturgii 4. 12. 2017 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách.

Read More: 2017_12_04_vavedenje

O nerozumném boháči. Promluva na sv. liturgii 26. neděle po sv. Padesátnici 3. 12. 2017 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách.

Read More: 2017_12_03_o_nerozumnem_bohaci

Milosrdný samaritán, svatý Jan Zlatoústý - promluva na sv. liturgii 25. neděle po sv. Padesátnici 26. 11. 2017 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách.

Read More: 2017_11_26_samaritan_zlatousty

Vzkříšení dcery Jairovy. Promluva na sv. liturgii 24. neděle po sv. Padesátnici 19. 11. 2017 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách.

Read More: 2017_11_19_dcera_jairova

Svatý velikomučedník Dimitrj Soluňský, myrotočivý na Hoře sv. Klimenta. Liturgická oslava (přeneseného) svátku 12. 11. 2017.

Read More: 2017_11_12_dimitrij

O boháči a Lazarovi -promluva na sv. liturgii 22. neděle po sv. Padesátnici v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

Read More: 2017_11_05_22_nedele_po_50

Liturgická oslava výročí 10 let od otevření kaple sv. Rostislava ve Střílkách - chrámový svátek 28. 10. 2017

Read More: 2017_10_28_rostislav

Svátek Zesnutí přesvaté Bohorodice  28. 08. 2017 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

Read More: 2017_08_28_uspenije

Kázání na Hoře - liturgická oslava svátku sv. Sedmipočetníků na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman 12. 08. 2017

Read More: 2017_08_12_sedmipočetníci_klimentek

Svatá liturgie pod širým nebem na Výšině sv. Metoděje v Uherském Hradišti - Sadech 30. 07. 2017

Read More: 2017_07_30_sady

Beseda otce protojereje Serafíma (Tomečka) na téma "Svatá liturgie - vznik, vývoj, výklad jednotlivých částí" v Poličce 6. 5. 2017

Read More: 2017_05_06_emmanuel_polička

Beseda otce protojereje Nikolaje (Popova) na téma "Svaté tajiny a jejich vliv na duchovní růst křesťana" v Mutěnicích 31. 03. 2017

Read More: 2017_31_03_emmanuel_mutenice

O boji s myšlenkami. Promluva na sv. liturgii 4. neděle velkopostní (ctih. Jana Sinajského - Lestvičníka) v kapli sv. Rostislava 26. 3. 2017.

Read More: 2017_03_26_o_boji_s_myslenkami

O půstu a Liturgii předem posvěcených Darů. Promluva na Liturgii předem posvěcených Darů v kapli sv. Rostislava 24. 3. 2017.

Read More: 2017_03_24_o_pustu

O modlitbě sv. Efrema Syrského. Promluva na Liturgii předem posvěcených Darů v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 17. 03. 2017.

Read More: 2017_03_17_o_modlitbe_sv_efrema_syrskeho

Beseda prot. Klimenta (P. Koutného) na téma: "Porážka smrti v Tradici Pravoslavné Církve" v chrámu Narození přesvaté Bohorodice v Ostravě 18. 02. 2017

Read More: 2017_02_18_porazka_smrti

"O smrti starého člověka" - promluva na sv. liturgii neděle po Bohozjevení 22. 1. 2017 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách.

Read More: 2017_01_22_nedele_po_Bohozjeveni

Beseda otce prot. Petra Klokočky v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 20. 1. 2017 na téma "Slovanská liturgie na Velké Moravě".

Read More: 2017_01_20_slovanska_liturgie

19. 1. 2017

Promluva na sv. liturgii ve Svátek Zjevení Páně - Theofanie - v kapli sv. Rostislava ve Střílkách.

Read More: 2017_01_19_theofanie

14. 1. 2017

Promluva na sváteční bohoslužbě v kostele sv. Jana Křtitele na Modré u Velehradu v den svátku Obřezání Páně a sv. Basila Velkého.

Read More: Obřezání Páně 14. 1. 2017

30. 12. 2016

Přednáška prot. Serafíma Tomečka v kapli sv. Ivana Českého ve Zlíně 30. 12. 2016 na téma "Proskomidie".

Read More: Emmanuel 1 - Proskomidie