Svátek Zesnutí přesvaté Bohorodice  28. 08. 2017 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách