Kázání na Hoře - liturgická oslava svátku sv. Sedmipočetníků na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman 12. 08. 2017