CYRIL - METODĚJ A PANYCHIDA ZA ŽIVÉ. Promluva na sv. liturgii svátku svatých Cyrila a Metoděje v kapli sv. Rostislava ve Střílkách.