MYRONOSICE A SV. METODĚJ. Promluva na sv. liturgii 3. neděle paschální - svatých žen myronosic a vzpomínka na sv. arcibiskupa Metoděje v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 22. 4. 2018.