Obřezání Páně, sv. Basil Veliký, Nový rok. Promluva na sv. liturgii v kostele sv. Jana Křtitele na Modré u Velehradu 14. 1. 2018.