VĚŘÍM, PANE ! Promluva na sv. liturgii 6. neděle paschální - o slepém, v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 13. 5. 2018.