ŽIVÁ VODA - VELIKOMUČEDNÍK GEORGIJ. Promluva na sv. liturgii 5. neděle paschální - o Samaritánce, svátku velikomučedníka Gerorgije v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 6. 5. 2018.