KRISTUS V HROBĚ. Promluva na sv. liturgii Velké soboty, svátku Zvěstování přesvaté Bhorodice v kapli sv. Rostislava 7. 4. 2018.