AŤ SE STANE JAK JSI UVĚŘIL... Promluva na sv. liturgii 4. neděle po Padesátnici v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 24. 6. 2018.