Neděle praotců, O hostině a hostech, ct. Daniel Sloupník. Promluva na sv. liturgii v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 24. 12. 2017.