26. 06. 2014

Záznam přednášky na téma "Poutnictví v Pravoslavné Církvi", kterou 26. 06. 2014 na mezinárodním semináři "Cyrilometodějská stezka jako příležitost pro samosprávy, církve i cestovní ruch" v Kongresovém centru ve Starém Městě u Uherského Hradiště přednesl prot. Kliment, duchovní správce PCO ve Střílkách. (Omluvte prosím sníženou kvalitu záznamu, který byl pořízen pomocí mobilního telefonu).