Pořad bohoslužeb

Úterý 23.05.2023 19:00 hod.

Večerní bohoslužba

       
Středa 24.05.2023 09:00 hod.

Liturgie sv. Jana Zlatoústého

     

Svatí apoštolům rovní Cyril a Metoděj; svatý kníže Rostislav Velkomoravský

     

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - přenesený svátek ze čtvrtka

       
Sobota 27.5.2023 19:00 hod.

Večerní bohoslužba

     

 

Neděle 28.05.2023 09:00 hod.

Liturgie sv. Jana Zlatoústého

     

7. neděle NEDĚLE (po Pasše)

     

Svatých 318 bohonosných Otců 1. všeobecného sněmu

     

Pachomios Veliký, ctihodný

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.