Pořad bohoslužeb

Sobota 18.03.2023 18:40 hod.

Panychida

    následuje

Večerní bohoslužba

       
Neděle 19.03.2023 09:00 hod.

Liturgie sv. Basila Velkého

     

3. neděle Velkého půstu - UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE

     

42 mučedníků ammorejských

     

Nalezení Uctívaného Kříže a Hřebů sv. císařovnou Helenou v Jerusalemě

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.