Pořad bohoslužeb

Pondělí 04.12.2023 09:00 hod.

Liturgie sv. Jana Zlatoústého

      UVEDENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE DO CHRÁMU
       
Sobota 09.12.2023 19:00 hod. Večerní bohoslužba
       
Neděle 10.12.2023 09:00 hod.

Liturgie sv. Jana Zlatoústého 

     

27. Neděle po Padesátnici - o uzdravení ženy v den sváteční

     

Jákob Peršan, velikomučedník

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.