Pořad bohoslužeb

Čtvrtek 13.06.2024 09:00 hod. Liturgie sv. Jana Zlatoústého
      NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
       
Sobota 15.06.2024 19:00 hod. Večerní bohoslužba
       
Neděle 16.06.2024 09:00 hod. Liturgie sv. Jana Zlatoústého
      7. Neděle paschální - svatých 318 bohonosných Otců 1. všeobecného sněmu
      Lukillián a čtyři děti a Pavla, panna

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

 

Samostatné zvukové záznamy můžete poslouchat na (klikni na  obrázek):

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.