Pořad bohoslužeb

Sobota 04.02.2023 19:00 hod.

Večerní bohoslužba

       
Neděle 05.02.2023 09:00 hod.

Liturgie sv. Jana Zlatoústého

     

NEDĚLE O CELNÉM A FARISEOVI

     

Kliment Ankýrský, mučedník, světitel; Agathangel, mučedník

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.