Pořad bohoslužeb

Středa 10.04.2024 17:00 hod. Liturgie předem posvěcených darů
       
Sobota 13.04.2024 18:40 hod. Panychida
    následuje Večerní bohoslužba
       
Neděle

14.04.2024

09:00 hod.

Liturgie sv. Basila Velkého

     

4. neděle velkopostní - CTIHODNÉHO JANA SINAJSKÉHO - KLIMAKA

     

Marie Egyptská, ctihodná

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

 

Samostatné zvukové záznamy můžete poslouchat na (klikni na  obrázek):

 

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.